Karen liu makeup Tag

希望你可以把我放在你的破舊牛仔褲 不管到哪都帶上我,跟我分享你的世界 知道我永遠跟你在一起...